ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ

PINTOLINO
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 48 lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Ατσάλι
TWINBIN
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 2 x 40lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Ανοξείδωτο Ατσάλι
HH2000
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 42lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Πλαστικό ή Ατσάλι
ROMERO
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 60lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι
PORTELLINO
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 48lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Ατσάλι
STRADA
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 50lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Πλαστικό
BAD HOMBURG SINGLE
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 30lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Ατσάλι
BAD HOMBURG TWIN
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 2 x 30lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Ατσάλι
KOPENHAGEN
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 70lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Ατσάλι
DINOVA
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 50lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Πλαστικό
O-2100
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 10lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Ατσάλι
CITYBIN
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 40lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Ατσάλι
V3000B
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 60lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Ατσάλι ή Πλαστικό
KOLN
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 45lt
Άδειασμα Ανοιγόμενος πάτος
Υλικό Ατσάλι
VK5010
Τύπος Επιστύλιος κάδος
Όγκος 50lt
Άδειασμα Εσωτερικός κάδος
Υλικό Πλαστικό
© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr