ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στατικές Πρέσες

 Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Συμπιεστές Υγρών Απορριμμάτων

 Προσπέκτους σε μορφή PDF

Κοχλιωτός Συμπιεστής

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Συμπιεστές Απορριμμάτων 5-12 κυβικών

 Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Συμπιεστές Απορριμμάτων 16-20 κυβικών

 Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Πρέσες Μεταλλικών Βαρελιών

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Δεματοποιητής Δωματίου ΕΚ 500

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Δεματοποιητής Δωματίου ΕΚ 220

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Οριζόντιοι Δεματοποιητές AVOS 108

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Οριζόντιοι Δεματοποιητές AVOS 1810

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Οριζόντιοι Δεματοποιητές AVOS 1410

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Περιστροφικός Κατακερματιστής (SHREDDER)

Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Μονάδες Διαχωρισμού (Τύμπανα)
Προσπέκτους σε μορφή PDF:
Ανυψωτικά Συστήματα Κάδων
Προσπέκτους σε μορφή PDF:
Ταινιόδρομοι
Προσπέκτους σε μορφή PDF:
© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr