ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (Εκτελέστηκαν/Εκτελούνται)

Παρακάτω επισυνάπτεται λίστα με τους κυριότερους πελάτες της εταιρείας ALPHA GREEN ABEE.

Πελάτης Αντικείμενο Έργου
Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ Διαχείριση και λειτουργία του εργοστασίου Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΠΑΤΡΑΣ και ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Καθαρισμός εσωτερικών χώρων διυλιστηρίου
PRAΚTIKER HELLAS A.E. Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλουμένων υλικών
KUEHNE + NAGEL Διαχείριση Απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων Υλικών
Γερμανός Logistics Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Toyota Logistics Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων Λιμένος Πατρών, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων.
Δήμος Αγίων Θεοδώρων Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών με χρήση σταθερής πρέσας
Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ Μελέτη και εκτέλεση προγράμματος ανακύκλωσης χάρτου των τυπογραφείων της.
Δήμος Βριλησσίων Οδοκαθαρισμός του Δήμου Βριλησσίων
Δήμος Μελισσίων Συλλογή, μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση ογκωδών απορριμμάτων
Δήμος Αθηναίων Συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση απορριμμάτων
Κοινότητα Παλαιάς Πεντέλης Μεταφόρτωση αστικών απορριμμάτων. Περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, παλαιών αυτοκινήτων και κλαδεμάτων
Δήμος Παλαιού Ψυχικού Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, Προγράμματα Ανακύκλωσης και Πώληση εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων
Δήμος Αιγάλεω Προμήθεια κάδων
Δήμος Ελευσίνας Προμήθεια κάδων
Συλλογή μεταφορά απορριμμάτων
Δήμος Ωρωπού Συλλογή, μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση ογκωδών απορριμμάτων
Δήμος Νέου Ψυχικού Συλλογή, μεταφόρτωση, μεταφορά και διάθεση ογκωδών απορριμμάτων
Προμήθεια κάδων
Δήμος Υμηττού Συλλογή – Μεταφορά απορριμμάτων
Athens Car –BMW Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Όμιλος Unilever Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Wartsila Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
European Doors Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Schneider Electric Συλλογή – Μεταφορά απορριμμάτων
ΑRCTIC Συλλογή – Μεταφορά απορριμμάτων
Coca – Cola HBC Προμήθεια κάδων και καλαθάκια
NOVARTIS Συλλογή και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών
ISOBAU Συλλογή και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών
ΤΡΑΜ Α.Ε Συλλογή και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών
INTERCHEM Συλλογή και διάθεση απορριμμάτων
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ Συλλογή και μεταφορά επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ Συλλογή και μεταφορά επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ
Γ’ ΥΠΕ Αττικής
Γενικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
(Δαφνί)
Συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων-ΜΧ
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Συλλογή, μεταφορά επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Συλλογή, μεταφορά επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Συλλογή, μεταφορά επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ
Νοσοκομείο Παπαδημητρίου Καθαρισμός υπαίθριων χώρων του Νοσοκομείου
© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr