Η ΕΤΑΙΡΙΑ

          

 

Δημιουργήσαμε την AlphaGreen το 1999 με στόχο μια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήματα του περιβάλλοντος.


Η ταυτότητα μας γεννήθηκε μαζί με τη διατύπωση του επιχειρηματικού μας οράματος. Είναι το Alpha για την Αποκομιδή, την Ανακύκλωση, την Αποκατάσταση και τελικά την Αναβάθμισή μας συνολικά. Είναι το Green για το πράσινο και την ελπίδα, για την Ελλάδα που αποφασιστικά θα διεκδικεί στον κόσμο της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης τη θέση που αξίζει: στη μοναδικότητα, την ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά της.


Και τελικά είναι η ανθρώπινη πρόοδος σε αρμονία με το περιβάλλον που δεσμευόμαστε να έχουμε πάντα στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Για εμάς είναι ζήτημα πολιτισμού.  


Δημήτρης Αγγελής


Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 
© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr