ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Η Alpha Green διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό, στρατηγικές συνεργασίες και αποκλειστικές αντιπροσωπείες που παρέχουν δυνατότητες ανάληψης κάθε έργου στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει:

 • Aπορριμματοφόρα οχήματα φόρτωσης κάδων τύπου πρέσας
 • Ειδικά οχήματα μεταφοράς των containers
 • Οχήματα μεταφοράς με υδραυλικό γερανό - αρπάγη
 • Ειδικά αυτοκινούμενα σάρωθρα
 • Open Top Containers 10 m3 έως 35 m3 για μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • Αυτόματους οριζόντιους και κάθετους δεματοποιητές
 • Θρυμματοποιητές
 • Μηχανήματα περιτύλιξης δεματοποιημένων απορριμμάτων
 • Σταθερούς και κινητούς συμπιεστές διαφόρων χωρητικοτήτων για απορρίμματα και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά
 • Κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης διαφόρων τύπων
 • Containers συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών τύπου Καμπάνας
 • Ειδικούς κάδους για νοσοκομειακά απορρίμματα
 • Κάδους κομποστοποίησης
 • Υπόγειους κάδους και υπόγειους συμπιεστές απορριμμάτων
 • Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Βιολογικούς καθαρισμούς)
 • Ειδικά καροτσάκια οδοκαθαρισμού
 • Καλαθάκια μικροαπορριμμάτων για εξωτερικούς χώρους και χώρους γραφείου
© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr