ΥΠΟΓΕΙΟΙ – ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΙ

Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων
 

Το σύστηµα των υπόγειων κάδων που είναι σε θέση να σας παρέχει η εταιρεία μας είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η µακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήµατα. Ειδικότερα το υπέργειο τµήµα του, εµφανίζει ευχάριστο σχεδιασµό με μια μεγάλη γκάμα επιλογών ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρµόνιση µε τον περιβάλλοντα χώρο των σηµείων εγκατάστασής του. 

Οι κάδοι είναι συγκροτηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισµό τους. Ειδικότερα δε οι κάδοι είναι σύμφωνοι με την οδηγία CE 2000-14.

Η αποθηκευτική χωρητικότητα έκαστου κάδου είναι από 3 έως 5m3.

Το σύστηµα υπόγειων κάδων είναι απλό στο σχεδιασµό και στην λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισµό και εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισµό οπότε απαιτείται. Παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσµών και αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόµων και τρωκτικών.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Προσπέκτους σε μορφή PDF:

Ημιυπόγειοι κάδοι
 

 

Μια διαφορετική επιλογή για περιοχές με μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων είναι οι ημι-υπόγειοι κάδοι που μπορεί να σας προσφέρει η εταιρεία μας με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 

 

  • Διαθέτουν μεγάλο όγκο χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον
  • Έχουν διακριτική εμφάνιση και χαμηλό κόστος συντήρησης, λόγω της μείωσης των αποκομιδών
  • Έχουν εύκολη εγκατάσταση
  • Η πλαστική στέγαση  μπορεί να ανακυκλωθεί και είναι εντελώς στεγανή
  • Το βάρος του κάδου παρέχει συμπίεση στα απορρίμματα
  • Το ορατό μέρος του κάδου μπορεί να γίνει σχεδιασμός για να ταιριάζει με το γύρω περιβάλλον.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Προσπέκτους σε μορφή PDF:

 

© ALPHA GREEN ABEE    |    Ισολογισμοί
Θέση Μιλιαδίστα 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ: 210 2828967, e-mail: info@alphagreen.gr